کمیته ارتباط با صنعتاعضای کمیته ارتباط با صنعت:
 • دکتر اعظم ایرجی زاد
 • دکتر محمدرضا اجتهادی
 • دکتر مرتضی اسلام زاده
 • دکتر محمدتقی توسلی
 • مهندس محسن کارگر
 • دکتر سعدالله نصیری قیداری
 • دکتر حمید هراتی زاده


اخبار مرتبطحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
 • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
 • پژوهشکده علوم و فناوری نانو
 • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
 • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com