کمیته ترویج علم
اعضای کمیته ترویج علم: علی‌اکبر ابوالحسنی، شانت باغرام، نیما خسروی، صادق رئیسی، محمدصادق فیض، سیما قاسمی، سیدمحمدصادق موحدحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com